...ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a dat în Prea Iubitul Lui.În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său (Efeseni1- 5,6,7)

 

biserici

 
 Biserici din diaspora
 
 

Conferina Crestinilor dupa Evanghelie Spania 2011 - Vloarea cunoasterii lui Hristos - Fr.Wayne Sutto


​​